Ukelele Club Amersfoort

De beste Ukelele lessen in Amersfoort

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Inschrijving en opzegging.

 1. Inschrijven kan als je 18 jaar of ouder bent.
  Inschrijven kan alleen via ons online inschrijfformulier.
 2. Ben je jonger dan 18 jaar, of heb je een bewindvoerder?
  Dan heb je eerst schriftelijk toestemming nodig van jouw wettelijke vertegenwoordiger. Deze schriftelijke toestemming kan blijken uit (mede)ondertekening van het inschrijfformulier.
 3. Inschrijven kan gedurende het hele jaar.
 4. Adreswijzigingen dienen uiterlijk 2 weken van tevoren schriftelijk aan ons doorgegeven te worden.
 5. Je schrijft je in voor een cursusjaar.
  Wanneer je je tijdens een cursusjaar inschrijft, geldt de inschrijving voor het resterend deel van het cursusjaar.
  Wanneer een cursus korter is dan een cursusjaar, schrijf je je alleen in voor die cursus.
 6. Indien je je voor een (resterend deel van een) cursusjaar hebt ingeschreven, loopt de inschrijving telkens voor een cursusjaar door, tenzij je voor 1 juli van enig jaar hebt opgezegd.
 7. Wil je tussentijds stoppen? Laat het ons dan schriftelijk weten.
  We hanteren een opzegtermijn van één maand.
 8. Langdurige ziekte (waardoor je ten minste 10% van het cursusjaar of de cursus aaneengesloten hebt verzuimd) kan voor ons reden zijn om (gedeeltelijk) restitutie te geven.

Artikel 2: Cursusjaar.

 1. Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van enig jaar.
 2. Wij volgen de vakanties zoals die gelden voor de basisscholen in de regio Midden Nederland.

Artikel 3: Cursusgeld

 1. Het cursusgeld voor de jaarcursussen dient in één of in twee delen te worden betaald.
  Korte cursussen dienen ineens te worden betaald.
 2. Wanneer wij het cursusgeld niet tijdig hebben ontvangen, is het mogelijk dat we jou geen les meer geven, zonder dat daarbij jouw betalingsverplichting komt te vervallen.
 3. Alle kosten die wij moeten maken ingeval jij jouw betalingsverplichting niet nakomt zijn voor rekening van jou.

Artikel 4: Lessen.

 1. Indien de docent (door een belangrijke reden anders dan ziekte) verhinderd is om les te geven, probeert de docent voor vervanging te zorgen.
 2. Wanneer vervanging niet mogelijk is worden deze gemiste lessen op later moment ingehaald.
 3. Indien de docent door ziekte minder dan 3 lessen verzuimd heeft is er geen restitutie voor de verzuimde lessen mogelijk en worden deze lessen niet ingehaald.
 4. Ben jij ziek, of kan je om een andere belangrijke reden niet op les komen? Laat het ons zo snel mogelijk weten.
 5. Als je vanwege ziekte 10% van de cursus aaneensluitend hebt gemist, kan je schriftelijk restitutie aanvragen.
  Het cursusgeld kan dan geheel of gedeeltelijk gerestitueerd worde
 6. Als je vanwege ziekte 10% van de cursus aaneensluitend hebt gemist, kan je schriftelijk restitutie aanvragen.
  Het cursusgeld kan dan geheel of gedeeltelijk gerestitueerd worden.
 7. Wanneer gemiste lessen, ondanks de daartoe geboden mogelijkheid, niet door jou worden ingehaald, blijft het cursusgeld voor het geheel verschuldigd.

10 lessen pakketten

 1. Met een 10 lessenpakket koop je het recht op 10 lessen.
 2. Het 10 lessenpakket is een geheel jaar geldig, gerekend van de eerste les.
 3. De lessen zijn op afspraak met jouw docent in te plannen.
  Een afgesproken les is tot 24 uur van tevoren kosteloos af te zeggen.
  Zeg je later af? Dan bestaat de mogelijkheid dat deze les in rekening wordt gebracht.
 4. Op het 10 lessenpakket is geen restitutie mogelijk.

Artikel 5: Beeld en geluid.

 1. Foto's, films en geluids-opnames van lessen en/of concerten kunnen door ons gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Cursisten die niet gefotografeerd en/of gefilmd willen worden kunnen dit ter plekke aangeven bij de fotograaf/filmer. Wij zullen ons dan inspannen publicatie van dit materiaal te voorkomen.